Home | Disclaimer Klik om naar de vorige pagina te gaanGa naar het hoofdmenu van dit onderdeelGa naar de volgende pagina

Over deze website / disclaimer

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Present Presents.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Present Presents gemaakt en/of onderhouden. Present Presents aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Present Presents niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Present Presents aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Indien u opmerkingen heeft over inhoud of werking van deze site stellen we het prijs dat u de webmaster hierover bericht.